Prebieha nábor nových členov do našich klubov Bratislava aj Trnava. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

SEBAOBRANA A BOJOVÉ UMENIE WTU WING TSUN

Srdečne vás víta WTU Klub Bratislava a Trnava"My hýbeme ľuďmi" tak znie naše WTU Motto.  

 

 Niečo o nás 

 

Sebadôvera,Sebaochrana a Sebaobrana s WTU Wing Tsun.

Trénujeme  v zmiešaných skupinách od 15 rokov bez hornej vekovej hranice.Naše tréningy obsahujú efektívne techniky sebaobrany ale aj ďalšie možnosti ako napríklad prevencia zdravia a kompenzácia pracovného zaťaženia. Už začiatočníci u nás trénujú aj s pomôckami ako sú (nože,palice, zbrane) ktoré sú nevyhnutné pre tréning každého komplexného sebaobranného štýlu akým je aj WTU Wing Tsun.

 

Pre deti od 6 rokov máme učebný plán WTU Mladá krv  ktorý je: pohybovo  primeraný a kde deti získavajú sebadôveru naučia sa základné techniky sebaobrany, zahrajú si množstvo hier zameraných na pozornosť, silu, rýchlosť, vytrvalosť ale aj zmysluplne hry ktoré rozvíjajú  ich intelekt.

 

Najlepšie ak sa zaregistrujete sa na bezplatnú skúšobnú lekciu s vaším dieťaťom.

 

Tešíme sa na vás a vaše rodiny!


WTU Publikationen

DVD Siu Nim Tao - 9 ciest

DVD Chum Kiu - 4 Vlny

Buch Gedankenfragmente Nr. 1