Nová WTU škola v Bratislave. Viac info v časti výuka/prístup. Tešíme sa na vás.

Nábor nových členov v našich WTU Klubov v Ba a TT.

SEBAOBRANA A BOJOVÉ UMENIE WTU WING TSUN

Srdečne vás víta WTU Klub Bratislava a Trnava"My hýbeme ľuďmi" tak znie naše WTU Motto.  

 

 Niečo o nás 

 

Sebadôvera,Sebaochrana a Sebaobrana s WTU Wing Tsun.

Trénujeme predovšetkým v zmiešaných skupinách od 15 rokov bez hornej vekovej hranice.Naše tréningy obsahujú efektívne techniky sebaobrany ale aj ďalšie možnosti ako napríklad prevencia zdravia a kompenzácia pracovného zaťaženia. Od začiatku trénujeme aj s pomôckami ako sú (nože,palice, zbrane).

 

Špeciálne pre deti od 6 rokov máme učebný plán WTU Mladá krv  ktorý môžeme opísať aj ako: pohybovo  primeraný program kde sa deti získajú sebadôveru naučia sa základné techniky sebaobrany, zahrajú si množstvo hier zameraných na pozornosť silu, rýchlosť, vytrvalosť ale aj zmysluplne hry ktoré rozvíjajú intelekt.

 

Najlepšie ak sa zaregistrujete sa na bezplatnú skúšobnú lekciu s vaším dieťaťom.

 

Tešíme sa na vás a vaše rodiny!


WTU Publikationen

DVD Siu Nim Tao - 9 ciest

DVD Chum Kiu - 4 Vlny

Buch Gedankenfragmente Nr. 1