Cenník

 

WTU Wing Tsun (Dospelí)

40 eur mesačný platí sa vždy mesiac dopredu

30 eur mesačný pri ročnom členstve

30 eur študenti platí sa vždy mesiac dopredu

25 eur študenti  pri ročnom členstve

 

20,00 € Ročný poplatok WTU jednorazový