Cenník

Young Bloods (Deti a mládež  od  5-14 rokov )

 

25 eur mesačný poplatok

10,00 € Ročný poplatok- jednorazový

 

 

WTU Wing Tsun (Dospelí)

30 eur mesačný platí sa vždy mesiac dopredu

25 eur mesačný pri ročnom členstve

25 eur študenti platí sa vždy mesiac dopredu

20 eur študenti  pri ročnom členstve

 

20,00 € Ročný poplatok WTU jednorazový