Bavia ťa bojové umenia a pohyb?

Rád sa stretávaš s partiou dobrých ľudi s ktorými môžeš mať spoločné záujmy?

 

Ak áno u nás určite nájdeš to čo hľadáš.

 

Sebadôvera, Sebaochrana, Sebaobrana s WTU Wing Tsun.

 

Trénujeme v zmiešaných skupinách muži aj ženy. Trénovať môže každý od 15 rokov, horná veková hranica u nás neexistuje. Naše tréningy zahŕňajú ľahko pochopiteľné a efektívne obranné techniky. Od prvého tréningu vás učíme ako sa brániť holými rukami, ale aj ako zaobchádzať so sebaobrannými pomôckami palica, nôž, atď.

 

Špeciálne máme pre deti od 6 rokov v našom WTU vzdelávací program, ktorý môžme opísať ako: "Plán pre zdravý, šťastný a vyrovnaný život". Cieľom programu je efektívna sebaobrana, učenie sa plynulým pohybom ako aj rovnako dôležité nadobúdanie sebadôvery a zlepšenie sebahodnotenia. Na tréningoch sa deti hrajú zábavné pohybové a zmysluplné hry, ktoré súvisia so sebaobranou.

 

Vo WTU máme tieto oblasti: Boj, Zbrane, Zdravie, Dril, Bezpečnostné zložky, Umenie a Bojové umenie. V každej z týchto oblastí rozvíjame tri WTU princípy pomocou deviatich  ľudských vlastností. Vyučovanie v jednotlivých oblastiach sa vzájomne prelína a dopĺňa.

 

 

 

 

 Juraj Šikula - WTU Leader