WTU Bezpečnostné zložky 

 

WTU Bezpečnostné zložky je náš program pre bezpečnostné sily (polícia, armáda, SBS) a pre tých, ktorí nimi chcú byť. Ide o súbor vybraných techník, ktoré sú špecifické pre danú oblasť.

 

Koná sa formou seminárov, max 10 účastníkov na kurze. 

 

 

 

Ceny a obsah kurzov na vyžiadanie.

Nepredávame techniky - sprostredkujeme schopnosti ! 

 

 

 Juraj Šikula - WTU Leader