WTU Vitahochdrei

 

Vitahochdrei je koncept, ktorý sa zaoberá zdravím a možnosťou  jeho ovplyvnenia pohybovými cvičeniami. Zameriavame sa pri nich na aktiváciu a relaxáciu svalového napätia, flexibilitu, koordináciu a rovnováhu. Tieto schopnosti  sa snažíme zosúladiť do jedného celku.

 

Cvičenia, ktorým sa venujeme kompenzujú jednostranné zaťaženie spôsobené vplyvom dnešnej spoločnosti (ako napríklad bolesti chrbta, nadváha, nedostatok pohybu a i.) a tým prispievajú k vyššej kvalite života.  

 

Koná sa formou seminárov. 

  

 

www.vitahochdrei.org

 

 Juraj Šikula - WTU Leader