WTU Wing Tsun - SEBAORBANA A BOJOVÉ UMENIE

Sebadôvera-Sebaochrana-Sebaobrana v Trnave 

Zdravie a osobnostný rozvoj s našim komplexným bojovým umením WTU Wing Tsun

 WTU Wing Tsun je komplexné bojové umenie, ktoré spája ázijskú múdrosť a západné vedomosti a prispôsobuje ju dnešným časom, potrebám a okolnostiam. Neučíme "triky", ale trénujeme zručnosti, ktoré majú priamy vplyv na vašu bezpečnosť a popri tom aj zdravie.Tento prístup vám umožní efektívne sa prispôsobiť   požiadavkám života - či už v práci, v súkromí alebo v boji.

 

Komplexné bojové umenie je tou správnou cestou na výcvik a trénovanie vášho tela, mysle a celej osobnosti  Dalšie výhody ktoré prichádzajú spolu s trénovanim WTU Wing Tsun sú odolnosť voči stresu, pozornosť, mobilita, zdokonaľovanie zdravia a asertivita - fyzická a duševná.

 

V každej  WTU Wing Tsun tréningovéj jednotke nájdete  WTU FIGHT, WTU GUILD, WTU DRILL, WTU HEALTH. 


WTU BOJ

 Cieľom tréningu bez zbrani je rozvíjať schopnosti ktoré nám pomáhaju v sebaobrane  a sú nevyhnutné na to aby sa človek mohol brániť.

 

V reálnom živote neexistujú žiadne obmedzenia a tak je to aj u nás v sebaobrane Bez ohľadu na to, aká vzdialenosť - či už je to noha, lakeť, koleno, päsť, prsty,či stojíme  alebo sme na zemi - nič nevynechávame.

 

 

WTU ZBRANE

 Vo WTU zbrane pracujeme so všetkými možnými pomôckami a zbraňami kubotan, palica, dlhá palica, dvojité nože, kopija ,tonfa a meč

 

Pre nás je takáto forma výcviku v zbraniach dnes nevyhnutná pre schopnosť sebaobrany kedže sa bežne stáva že na vás niekto zaútočí niekto so zbraňou. Aby ste sa mohli brániť proti zbraniam, potrebujete tiež základné vedomosti pri riešení týchto zbraní. Okrem toho používame zbrane rôznej dĺžky na to, aby sme získali zmysel pre vzdialenosť a zvýšenie pozornosti - všetky zručnosti, ktoré sú predpokladom boja aj bez zbrane.

WTU ZDRAVIE

 Pri cvičení WTU ZDRAVIA sa pohybujeme  rozsahu pohybu ktoré sú pre človeka prirodzene..Žiadne extrémne strečingové cvičenia ktorými by sme nútili telo do rozsahu pohybov ktorý nezvláda.

 

Naše pohyby kompenzujú jednostranné vplyvy technicky  zameranej spoločnosti a zvyšujú  schopnosti brániť sa ale aj všeobecnú kvalitu života.

WTU DRILL

 WTU DRILL je pohybový program, ktorý zvyšuje koordináciu a  výkonnosť.

 

Tento kardiovaskulárny tréning sa koná na konci každej lekcie a  využívajú sa aj pomôcky ako, zbrane alebo  len vlastné telo.