WTU Wing Tsun - SEBAORBANA A BOJOVÉ UMENIE

Sebadôvera-Sebaochrana-Sebaobrana v Trnave 

Zdravie a osobnostný rozvoj cez naše komplexné bojové umenie WTU Wing Tsun

 WTU Wing Tsun je komplexné bojové umenie, ktoré spája ázijskú múdrosť a západné vedomosti a prispôsobuje ju dnešným časom, potrebám a okolnostiam. Neučíme "triky", ale trénujeme zručnosti, ktoré majú priamy vplyv na zdravie a bezpečnosť.Tento prístup vám umožňuje neustále prispôsobovať sa požiadavkám života - či už v práci, v súkromí alebo v boji.

 

Komplexné bojové je  je kráľovskou cestou na výcvik a trénovanie vášho tela, mysle a celej osobnosti  Dalšie výhody ktoré prichádzajú spolu s trénovanim WTU Wing Tsun sú odolnosť voči stresu, pozornosť, mobilita, zdokonaľovanie zdravia a asertivita - fyzická a duševná.

 

V každej  WTU Wing Tsun tréningovéj jednotke nájdete  WTU FIGHT, WTU GUILD, WTU DRILL, WTU HEALTH. 


WTU FIGHT

 Cieľom tréningu bez zbrani je rozvíjať schopnosti ktoré nám pomáhaju v sebaobrane  a sú nevyhnutné na to aby sa človek mohol brániť.

 

V reálnom živote neexistujú žiadne obmedzenia a tak je to aj u nás v sebaobrane Bez ohľadu na to, aká vzdialenosť - či už je to noha, lakeť, koleno, päsť, prsty,či stojíme  alebo sme na zemi - nič nevynechávame.

 

 

WTU GUILD

 

VO WTU zbrane pracujeme so všetkými možnými pomôckami a zbraňami kubotan, palica, dlhá palica, dvojité nože, kopija ,tonfa a meč

 

Pre nás je takáto forma výcviku v zbraniach dnes nevyhnutná pre schopnosť sebaobrany kedže sa bežne stáva že na vás niekto zaútočí niekto so zbraňou. Aby ste sa mohli brániť proti zbraniam, potrebujete tiež základné vedomosti pri riešení týchto zbraní. Okrem toho používame zbrane rôznej dĺžky na to, aby sme získali zmysel pre vzdialenosť a zvýšenie pozornosti - všetky zručnosti, ktoré sú predpokladom boja aj bez zbrane.

WTU HEALTH

 

In den Übungen des WTU HEALTH bewegen wir uns innerhalb des natürlichen Bewegungsspektrums des Menschen, das sich evolutionär bedingt für Viel- und nicht für Einseitigkeit entwickelt hat.

 

Unsere Bewegungen wirken ausgleichend zu den einseitigen Einflüssen des technisch geprägten Lebens und erhöhen neben der Verteidigungsfähigkeit die allgemeine Lebensqualität.

WTU DRILL

 

WTU DRILL ist ein Bewegungs-programm, welches die Koordinations-fähigkeit  und Beweglichkeit  erhöht.

 

Dieses kurze Herzkreislauftraining findet zum Ende jedes Unterrichtes mit Schlagpolstern, Waffen oder mit reinem Körpergewicht zu moti-vierender Musik statt.