NAŠA PONUKA PRE DETI A MLÁDEŽ: WTU Young Bloods

Sebadôvera - Sebaobrana - Sebaochrana v Trnave

 

Pomáhame deťom a dospievajúcim vo veku od 5 do 14 rokov cítiť sa  bezpečnejšie v živote, a tak pomáhať rozvíjať vaše dieťa a viesť ho po ceste  úspešného človeka!

 

Rozlišujeme rôzne nebezpečenstva a konfliktné situácie v našich lekciách pre deti:

 

- Deti majú konflikty s deťmi rovnakého veku

- Deti majú konflikty so staršími deťmi

- Deti majú konflikty s viacerými deťmi

- Deti sú vystavené hrozbám alebo zneužívaniu dospelými

Je  záležitosť rodičov aby svoje  dieťa viedli  k zdravému  a bezpečnému  štartu  v živote!

 

 Prostredníctvom našich hodin WTU Young Bloods posilňujeme sebavedomie - náš pohybový program "dáva krídla"!

 

S pohybom, hrami a zábavou učíme deti a mládež prirodzeným pohybom a zvládať nebezpečenstvá a konfliktné situácie. Učebné osnovy zahŕňajú sebaobranu, cvičenie sebapoznávania, sprostredkovanie hodnôt a pohybové hry.


WTU Sebadôvera

WTU tréningy zahŕňajú aj  vnímanie samého seba  učíme deti vzpriamenému, sebavedomému vystupovaniu a  držaniu tela, súvisiace gestá a výrazy tváre, byť prítomný a pozorný.

 

Prostredníctvom cielených cvičení sa dieťa naučí nastaviť limity a vyriešiť konflikty  dopredu.

 

WTU Sebaochrana

 Oblasť vlastnej ochrany zahŕňa pozície tela, ktoré už začínajú obmedzovať možnosti potenciálneho útočníka.

 

 

 Nikdy neučíme rigidné pozície, ale prirodzenú adaptáciu na existujúce situácie.

 

WTU Sebaobrana

Fyzická sila by nemala byť rozhodujúcim faktorom, lebo útočník je spravidla fyzicky nadradený.

 

 Rozlišujeme dve fázy:

-útok sa  odohráva okamžite 

-útok už prebehol a musím sa zbaviť držania alebo uhnúť , zakryť si hlavu alebo získať stratenú rovnováhu.

 

 

Hodnoty a vzdelávanie

 Súčasťou komplexneho bojového umenia, akým je WTU Wing Tsun, je okrem výcviku fyzických schopností aj výučba hodnôt, ako sú rešpekt, disciplína, tímový duch, tolerancia a oveľa viac.

 

 

Podobne kladieme veľký dôraz na výučbu primeranosti detí v konfliktných situáciách, pretože techniky, ktoré sa učíme, sú mimoriadne účinné.